NHẬN STEAM KEY MIỄN PHÍ MỖI NGÀY

Bạn đã từng muốn sở hữu một game AAA miễn phí? Đây chính là nơi bạn đang tìm. Mỗi ngày bạn sẽ có 5 key miễn phí. Đây là key được tự động tạo ra nên đôi khi cả 5 key sẽ không kích hoạt ngay được. 30% là tỉ lệ bạn sẽ nhận được một steam key miễn phí. Nếu bạn may mắn, sẽ được 5 key hoạt động ngay lần đầu xoay.

*Bạn chỉ có thể nhận 5 key miễn phí mỗi ngày
**Vngamer không đảm bảo tất cả key xuất ra đều hoạt động

TIÊU ĐIỂM

*Game nằm trong mục tiêu điển có cơ hội thắng cao hơn đến 30%